Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Saferoad Slovakia a.s.

Je súčasťou skupiny SafeRoad a bola založená, aby rozvíjala svoje aktivity na území Slovenska v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Skupina SafeRoad je lídrom na trhu dodávateľov a prevádzkovateľov zariadení bezpečnosti cestnej premávky v Európe.

V širokom portfóliu ponúkaných produktov sú zastúpené produkty vodorovného dopravného značenia akými sú termoplastické alebo chemicky vytvrdzované hmoty vhodné pre asfaltové alebo betónové povrchy vozoviek, ktoré disponujú vysokou trvanlivosťou, stálosťou farby a priľnavosťou k povrchu vozovky.

V oblasti dopravného značenia sú ponúkané cestné portály, ktoré môžu slúžiť ako nosné konštrukcie pre informačné tabule, premenlivé dopravné značenie v rozmeroch a prevedeniach podľa individuálnych potrieb zákazníka.

V rámci pasívnej bezpečnosti cestnej premávky sú dodávané cestné oceľové zvodidlá s rôznou úrovňou zachytenia, mostné zvodidlá s protikoróznou povrchovou úpravou. Inštaláciou tlmičov nárazu, ktoré nielen chránia účastníkov cestnej premávky pred nárazom na pevnú prekážku, ale znižujú riziká vzniku ťažkých dopravných nehôd.

Verejné osvetlenie ako ďalší dôležitý aspekt dopravnej bezpečnosti miest a obcí zvyšuje prehľadnosť komunikácií. Vhodným výberom stĺpov a stožiarov verejného osvetlenia je možné docieliť minimalizáciu vzniku ťažkých zranení v prípade kolízií so stĺpmi inštalovanými po stranách vozoviek. 

Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách

Spoločnosť SafeRoad Slovakia a.s. sa dňa 24.9.2009 vo Vyhniach zúčastnila konferencie s medzinárodnou účasťou s tematikou skvalitnenia vybavenosti pozemných komunikácií pre zvýšenie bezpečnosti...

Globalmenu

Contact info

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Sulkov 666
330 21 Líně
CZECH REPUBLIC

T +420 602 552 465
F +420 377 226 277

Contact person: 
Tomáš Bambula
tomas.bambula@saferoad.cz